Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hörður Harðarson hjá PFS staðfesti í vikunni í vikunni símtali að sérleyfið á 60 metrunum gildir áfram óbreytt þar til annað verður ákveðið. sjá: Sérheimild á 60 metrum.

f.h. stjórnar ÍRA

73 de TF3JA